Yritysryhmä haluaa käynnistää uutta liiketoimintaa VR:n Hyvinkään konepajalla

Raideliikenne kehittyy Suomessa ja EU:n alueella. Se tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Digitaalisuus, älyratkaisut ja kokonaisvaltaiset matkaketjut sekä cleantech ja uusiutuva energia avaavat lisämahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle.
VR:n Hyvinkään konepajalla on ainutlaatuista osaamista ja sopivat tilat kehittää raideliikenteen tuotteita ja niihin liittyviä palveluja. Lisäksi sijainti on keskeinen. Tarkoitus on muuttaa lakkautettava Hyvinkään konepaja Rautatien teknologiakeskukseksi. Tavoite on, että 3-5 vuodessa toiminnot työllistäisivät arviolta 300-500 henkilöä uusiutuvan rautatieteknologian parissa.
Sijoittamalla alueelle lisäksi rautatiekaluston tekninen oppimiskeskus turvataan osaaminen myös tulevaisuudessa.
Yhteistyöryhmä tarjoaa vahvaa osaamista
Suomen Kiskokalusto Tehdas Oy (SKT), yhteistyökumppaneineen ABB Oy, Algol Technics Oy, VV-Auto Group Oy ja First Round Oy on selvittänyt uuden liiketoiminnan käynnistämisen mahdollisuuksia VR:n Hyvinkään konepajan tiloissa.
SKT kehittää kokonaisvaltaisesti tuotteita ja palveluja sekä niiden tuotantoa ja ylläpitoa. ABB tarjoaa sähkövoimatekniikan ratkaisuja, Algol Technics laajan valikoiman kiskokaluston tuotteita ja komponentteja ja First Round on erityisesti Suomen kasvukäytävällä toimiva kehitysyhtiö uusille liiketoiminnoille. VV-Auto Group edustaa kiskokalustoon soveltuvaa uusinta MAN moottoriteknologiaa.
Yhteistyöryhmässä on mukana lisäksi muun muassa Hyvinkään kaupunki. Lisäksi kehitystyössä voidaan hyödyntää muuta Hyvinkää-Riihimäki alueen osaamista muun muassa tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa ja palveluissa sekä älykkäissä ja teollisen internetin ratkaisuissa.
VR:n dieselveturihankinnat
Nykyisen Suomen hallituksen yksi kärkihankkeita on ollut uuden teollisuuden luominen Suomeen ja sen myötä työpaikkojen lisääminen. Olemme tuomassa jo kertaalleen menetetyn veturiteollisuuden takaisin Suomeen yhteistyössä liikenneministeriön, elinkeinoministeriön ja Business Finlandin (entinen Tekes) kanssa.
Uutena yhtiönä meiltä puuttuu VR:n vaatimat referenssit, mutta vastaavasti meillä on suunnitteilla Suomen tarpeita ja olosuhteita varten kehitetty dieselsähköinen hybridiveturi, joka ottaa huomioon tulevat liikenteen päästövähennykset. Me valmistaudumme myös tuleviin muutoksiin raideliikenteessä, mitä ne sitten ovatkin. Veturiin on lisätty myös laitteet sähköenergian ottamiseksi myös radan ajojohdosta.
Veturilla voidaan liikennöidä veturia vaihtamatta sekä sähköistämättömillä rataosuuksilla (dieselmoottoria käyttäen) että sähköistetyillä rataosuuksilla (sähkön syöttö ajojohdosta). Tämä ominaisuus tuo huomattavia kustannussäätöjä nykykäytäntöön verrattuna. Veturilla saavutetaan myös koko matkan ajaksi optimaalinen energian kulutus. Tämä pienentää merkittävästi hyötysuhteen eroa diesel- ja sähköveturin välillä. Dieselmoottorissa käytetään uusiutuvia biopolttoaineita, jolloin päästään lähemmäksi hiilineutraalia liikkumista.
Uusi veturiratkaisu vähentää merkittävästi ratojen sähköistämisen tarvetta, joka tuo merkittävät säästöt yhteiskunnalle.
Hyvinkään kaupunki näkee erittäin toivottavana uuden yritystoiminnan syntymisen konepaja-alueelle. Nykyaikaiseen rautatieteknologiaan perustuva liiketoiminta voi hyödyntää alueella jo olevan rakennuskannan sekä Hyvinkää-Riihimäki alueella asuvan ammattitaitoisen työvoiman.
Suomen Kiskokalustotehdas Oy:n toiminta yhdessä kansainvälisesti tunnettujen teknologia yritysten kanssa mahdollistaa konepaja-alueen kehittymisen tulevaisuudessa merkittäväksi rautatieteknologian osaamiskeskukseksi. Hyvinkään kaupunki haluaa omasta puolestaan edistää hankkeen toteuttamista.

Yhteystiedot
Suomen
Kiskokalusto
Tehdas Oy

Osoite

HYVINKÄÄ

Puhelin.

+358 40 537 5726

[contact-form-7 404 "Not Found"]